→ Tạo nhiều mạng WiFi với Unifi AP và kết nối qua VLAN Mikrotik Router

1
5Giờ đây, bạn có thể tạo cùng lúc nhiều mạng WiFi khác nhau, cùng với VLAN khác nhau trên Router Mikrotik.
Mối mạng WiFi luôn có một dải IP khác nhau, băng thông khác nhau…
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gửi bạn thêm các liên kết nội dung về Mikrotik và cài đặt:
PoE là gì và cách chọn lựa sản phẩm PoE:

Cấu hình VLAN Internet, VLAN IPTV Viettel trên Router Mikrotik

Mẫu Templates OnetoClick trên hotpsot:

Cấu hình DDNS với Noip:

Cách cài đặt PPPoE trên Router Mikrotik:

Cài đặt WiFi hotspot trên Router Mikrotik:

Cân bằng tải với vô số đường WAN trên Router Mikrotik:

Quản lí băng thông đơn giản nhất với Simple Trees:

Cài đặt VLAN trên Mikrotik với WiFi Unifi

Chặn Facebook App, Youtube App trong Router Mikrotik:

Mở Port trên Router Mikrotik:

Chặn một máy tính trong mạng bằng địa chỉ MAC:

Và nhiều hơn nữa tại Playlist:

Nguồn: https://daihocthanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocthanglong.com/truyen-thong/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here