3 Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP trong lịch sử Việt Nam

12
28Tuyên ngôn độc lập là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường là ra đời để khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại từ tay ngoại bang. Có văn bản không mang tên như vậy, nhưng có ý nghĩa tương tự, cũng được coi là tuyên ngôn độc lập.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, người Việt đã nhiều lần đối mặt vơi giặc xâm lăng, đặc biệt là từ phương bắc (Trung Quốc) và đánh bại chúng. Mời các bạn cùng tìm hiểu ba văn kiện được các nhà sử học xem như 3 Bản Tuyên ngôn độc lập trong lịch sử Việt Nam.

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

12 COMMENTS

 1. 3 Bản TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP trong lịch sử Việt Nam
  Tuyên ngôn độc lập là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, thường là ra đời để khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại từ tay ngoại bang. Có văn bản không mang tên như vậy, nhưng có ý nghĩa tương tự, cũng được coi là tuyên ngôn độc lập.

  Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, người Việt đã nhiều lần đối mặt vơi giặc xâm lăng, đặc biệt là từ phương bắc (Trung Quốc) và đánh bại chúng. Mời các bạn cùng tìm hiểu ba văn kiện được các nhà sử học xem như 3 Bản Tuyên ngôn độc lập trong lịch sử Việt Nam.

 2. Nam quốc sơn hà nam đế cư tiệt nhiên định phận tại thiên thư như hà nghịch lỗ lai xâm phạm nhữ đẳng thành khan thủ bại thư

 3. Trong sách ngữ văn 7 dịch là :
  "Sông núi nước Nam,vua Nam ở
  Vằng vặc sách trời chia sứ sở
  Giặc dữ cớ sao đến xâm phạm
  Bọn mày nhất định phải tan vỡ"
  Chắc cái nào cx như nhau thui nhỉ

 4. Ban tuyen ngon cua VN.la an cap cua My va phap.ap dung ban tuyen ngon doi tra.hay nhin hien tai cuoc song nuoi dan se ro.trung quoc sap chiem VN roi ma con me ngu

 5. VN không bao giờ thua TQ nhưng lại bị nó đô hộ 1000 năm là sao nghe như có gậy chọc vào lỗ tai vậy.

 6. Song Núi nước Nam Vua Nam ở
  Rành rành đã định tại sách trời
  Co sao Trung Quốc muốn ăn cướp
  Liên kết năm châu đánh toi bơi
  Chơi cho Trung Cộng phải bấm biến
  Biển Đông Thế Giới chia nhau sai
  Nhân Tài nước Việt còn nhiều lắm
  Giúp Vua nước Việt Trần Đại Quang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here