BẢNG LƯƠNG va tờ GENSEN, nhưng thông tin liên quan tới BÁO CÁO THUẾ!給料明細や源泉徴収票の情報をベトナム語で説明‼︎

2
5Giá trị của những Bảng Lương là gi?
Những giấy tờ gì sẽ được nhận vào cuối năm?
Tơ Gensen có nghĩa là gì?
Nội dung nào cần sử dụng trong các giấy tờ đó để làm hoàn thuế?

1: 支払金額:Tổng số tiền nhận được trong năm bao gồm tiền lương cơ bản + tiền trợ cấp tăng ca + tiền thưởng + …..
2:給与所得控除後の金額: Số tiền sau khi đã khấu trừ khoản tiền được khấu trừ tiền thuế căn cứ theo mức thu nhập được quy định theo luật  nghe tới đây chắc khá nhiều bạn đã bị rối loạn
3: 所得控除の額の合計額:Tổng số tiền được khấu trừ bao gồm Bảo hiểm + nekin + bao hiem that nghiệp + tiền cơ bản dựa trên số người phụ thuộc+…
4: 源泉徴収税額:số tiền thuế bị thu
5: 社会保険等の金額:số tiền đóng bảo hiểm xã hội trong năm
6: 控除対象扶養親族の数:số người phụ thuộc được tính
7: 配偶者 特別 控除の額:người phụ thuộc là vợ chồng
8: 16歳未満扶養親族の数:Con nhỏ dưới 16 tuổi

Nguồn: https://daihocthanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocthanglong.com/tai-chinh/

2 COMMENTS

 1. Lấy ví dụ tổng số tiền trong năm của một người là 3560000(1:支払い金額)
  => số tiền được khấu trừ với mức thu nhập này sẽ là 3560000*0,3+180000=1280000(給与所得金額)

  Lấy tổng thu nhập – số tiền được khấu trừ =Số tiền sau khi khấu trừ (2:給与所得控除後の金額)
  3560000-1280000=2312000

  3:所得控除の額の合計額:Số tiền tổng các khoản khấu trừ bao gồm: bảo hiểm xã hội,bảo hiểm nhân thọ,tiền cơ bản của bản thân,của những người dc trợ cấp.. ví dụ là: 1320000(cái này là công gộp chứ k có công thức cụ thể)

  2:給与所得控除後の金額ー3:所得控除の額の合計額=2312000-1320000=992000(課税給与所得金額)
  Vì là thu nhập dưới 195man5 sen nên chỉ tính như vậy
  課税給与所得金額*税率(5%+0,105% 復興特別所得税)=源泉額

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here