Chính sách thuế mới 2013, hướng dẫn kê khai nộp và quyết toán thuế

0
29CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI NHẤT 2013

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI NỘP VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

sách được cập nhật các thông tư và nghị định mới nhất đến ngày 01/04/2013

– TT số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 hướng dẫn thực hiện gia hạn, giảm trừ một số khoản thu ngân sách nhà nước

– Công văn ôố 187/TCT=TNCN ngày 15/01/2013 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2013

– Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thị trường, nợ sấu

Trước đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;

Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 28/6/2012 ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;

Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhà nước,

Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường,

Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam; và các văn b

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here