Ghen Co Vy – Official English Version | Corona virus Song | Together we #EndCoV"

45
26Ghen Co Vy – Official English version | Coronavirus Song | Together we #EndCoV”
The #EndCoV project, which includes “Ghen Co Vy” song in Vietnamese, the handwashing
dance challenge #ghencovychallenge #vudieurua tay, and now includes the English version
of the song, is a creative health communication project by the National Institute of
Occupational and Environmental Health (NIOEH) – Vietnam Ministry of Health, in
collaboration with musician Khac Hung, singer Min and Erik, dancer Quang Dang and
Goodwill Ambassador Chau Bui. We are thrilled to have the support going forward from the
United Nation Development Program (UNDP).
With the spirit of “prevention is better than cure”, the project aims to join hands with the
community in building personal preventative habits and to encourage our frontline fighters –
doctors, epidemiologists, healthcare workers and millions of frontline workers who are
exposing themselves daily to the coronavirus. In this long war, each person being aware of
the need to protect oneself, one’s family and community is very important.
What we are doing is a drop in the ocean but we believe if united, all of us can do a lot more
for the community. Above all, we hope that all of us will together practice personal and
community preventative habits, spread positive energy and kindness, for a better world.
Together, let’s fight to #EndCoV!
——————————————–
To help fight COVID-19, you can donate to:
1. UNDP:
2. For Vietnam residents:
Quỹ mặt trận tổ quốc VN
Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ).
Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng/1 tin nhắn và nhân n lần
—–
Contact Details:
Project Lead: Hoang Diem Huyen
National Institute of Occupational Health and Environment – Vietnam
Email: hoanghuyen@nioeh.org.vn
Media Partner: IVY Media

Credits:
Producer: National Institute of Occupational Health and Environment
Head of Production: Hoang Diem Huyen
Music production: Khac Hung
Lyrics: Khac Hung x Mew Amazing
Singer: Min x Erik
Choreographer: Quang ĐăngAnimation: Yang Animation Artist and Tran Duc Dung
——
Dự án #EndCoV bao gồm bài hát “Ghen Cô Vy” bản tiếng Việt, vũ điệu rửa tay
#vudieuruatay và nay cả bài hát bản tiếng Anh là một dự án sáng tạo của Viện sức khỏe
nghề nghiệp và môi trường (NIOEH) thuộc Bộ Y Tế, hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca
sĩ Erik và ca sĩ Min, vũ công Quang Đăng và Đại sứ thiện chí Influencer Châu Bùi. Dự án
cũng rất hân hạnh khi có sự đồng hành của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP.
Với tinh thần “phòng còn hơn chống” trong cuộc chiến dài này, việc mỗi người dân tự có
ý thức bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng vẫn là điều quan trọng cốt lõi. Dự án ra đời với
mong ước được tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng; đồng hành cùng cộng đồng xây dựng thói
quen phòng bện; cũng như truyền thêm lửa, bớt chút căng thẳng cho những chiến sĩ tuyến
đầu của cuộc chiến này – đội ngũ các chuyên gia, các y bác sĩ, các nhân viên y tế và hàng triệu
người lao động, những người ở tiền tuyến vẫn tiếp xúc và đấu tranh hàng ngày với bệnh dịch.
Những điều chúng tôi đang làm chỉ là rất nhỏ bé nhưng chúng tôi tin nếu đoàn kết lại, tất cả
chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc có ích hơn nữa cho cộng đồng. Hơn tất cả, chúng tôi
thực lòng mong toàn cộng đồng sẽ cùng nhau phòng bệnh, thực hiện các thói quen tốt
cho sức khoẻ, lan toả những điều tử tế vì một Thế giới yên bình.
Cùng hành động, chúng ta hướng đến tương lai #EndCoV trên toàn Thế giới!
———————–
Thông tin ủng hộ tới các Quỹ cộng đồng:
1.Quỹ mặt trận tổ quốc VN
Cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ). Giá trị ủng hộ: 20.000 đồng/1
tin nhắn và nhân n lần
2. UNDP:
———————–
Thông tin liên hệ:
Phụ trách dự án: Hoàng Diễm Huyền
Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi Trường
Email: hoanghuyen@nioeh.org.vn
Đối tác Truyền thông: IVY Media
————————–
Credits:
• Nhà sản xuất: Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường
• Phụ trách sản xuất: Hoàng Diễm Huyền• Sản xuất âm nhạc: Khắc Hưng
• Lyrics: Khắc Hưng x Mew Amazing
• Ca sĩ: Min x Erik
• Biên đạo: Quang Đăng
• Hình ảnh: Yang Animation Artist, Trần Đức Dũng

Nguồn: https://daihocthanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocthanglong.com/hoc-tieng-anh/

45 COMMENTS

 1. Sign language has been added in the video. You can also join hands to stop Covid-19 by donating to organizations. Donation information at the end of the video!
  Ngôn ngữ ký hiệu đã được bổ sung giúp cộng đồng người khiếm thính tiếp cận được thông tin. Các bạn cũng có thể chung tay ngăn chặn Covid-19 bằng cách quyên góp cho các tổ chức. Thông tin quyên góp ở cuối video nha!

 2. Roses are red
  Corona virus is BAD
  so let’s hope that the virus will stop soon and go back to our normal life’s like if u agree

 3. Đây là bản tiếng Anh đã chỉnh sửa, mang tính chính trị thương mại, đã xóa thông tin nguồn gốc của dịch bệnh xuất hiện từ đâu, 1 dislike.

 4. I’ll get it to get it to me then you get it it to me and then you can get me and get you then you can get me it then you can get me it to you and get you then I’ll send it to me then I’ll get it it and get you can get it it can you can get it it to me and then you get me it and I’ll get you to do a little business and get me a greatnesses and you get to me it to me and get me to get it to me then you can send you pictures of it it can you can get it it to me and then you can get it to me and get me a little business you can get it to me and get you and get it to me and then you can send it to me and get me to get it to me and then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me and then you get me and get me to get it to me and then I’ll send you the pictures then I’ll send you pictures then I’ll get it it and get it it to you and you can get I’ll get you to do a little business and send you some pictures and send me it then send you the first you and I’ll get it it can you can send it it to me and get you can you send them out then you send them and get I can get them then then I’ll send you a new phone and then you get to it I’ll be happy to send you a new phone and get to me and then you get me and then you can get it to me then you can get it to me and then you can get it to me I’ll get you to get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and then I’ll get you some money then I’ll send you a new phone and then I’ll get it to get it to me and then you can get it to me then you can get it to me and then you can get me and then I’ll get you to do a little business and get me a greatnesses and you get to me it to get you to do it then then get me a new bad and get you it and you get me it then then get me it and get me to do it and then you can get it to I’ll be there then then I will send them out to me and then you can get it to me and then you can get it to me and

 5. I’ll be sure you to send them and get them and you then you get them and phone then you can get them out of the car then I’ll get it it to you then I’ll get you to get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then Put it can be better it then you can get it to me and then you can get it to me and get me to do it and then you can get it to me and get you and Know is you want you and me get you and get Send is a good one and then you can get it to me and I’ll send it to me then I’ll get it it and get you can get it it can you can I’ll be happy and then you can get it to me and then you can get it to me and then YouTube then you get me and get me to get it it can get it to me then I’ll get you it then you can get me it to get me to get it it can get me and get it it can you can get it it to can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you can get it to me and then you get me and get me a new one then get it to me and then I’ll send you a new phone then you get to it and then I’ll get you to do a little business and get me a greatnesses and you get to me it to get me and then you can get me to do a little

 6. I’ll be happy and get you can you can get me to do a great little bit get me and get me to get it to you and you can get it to me and then you get to it and then you can get it to me and get me a new bad and it it will do you and you can get it to me and get me to get it to me and then you can get it to me and then you get to me it and get me to do it and then you can get it to me and get you and you can get me to get it to me then you can send them and send you some pictures then get me a greatnesses and get me to do it and then you can get it to me and get me a greatnesses I get it and I’ll be sure and you can get me a new bad day then get to me it and then you can get it to me and get me to get it to me and then you can send them and send you some pictures then send you some more pictures you send them out and get it to me and then you can get it to me and then I’ll get you to do a get together don’t send you a little business you get me a greatnesses is it you can get it it to me and then you get to get me to get it it can you can I can get it to me and then I’ll get you to do a little business then I’ll get it it and get you can get it to get me to get it it can you you get me a new phone and then you can send it it to me and then you get me a greatnesses then I’ll send you a new phone and then you can get it to me and then you can get it to me and get me to do it and I’ll get you some pictures and get you then I’ll get it it and get it it can get you can get it to me and then you get to me and then you get to me it to me and then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then I’ll send you a new phone and then you can get it to me and then you get to me and then you get it then I’ll send you a new phone and then you get to it then you can get it and you can get it to me then you can get it and you can get me to do it and then you can get it to me and get me to get it to me and then you can get it to me then you can send you pictures of you and then you get to it and then you can get me it then then get me a new bad day and then get to me and I’ll send it it then I’ll get you some money then you get to me and then I’ll get it to me and then you can get it to me then you can get it and I’ll be happy and get you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then you can get it to me then

 7. Nice! I am VNAm. Didn't expect also an English vers. I actually like the original VN vers more but both are good! It's not easy to translate to English and still keep the rhythm and meaning. You can really butcher it a lot of times…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here