Giải Mã Ba Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Kinh Điển Trong Lịch Sử Khiến Thế Giới Nể Phục Việt Nam

2
27Giải Mã Ba Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Kinh Điển Trong Lịch Sử Khiến Thế Giới Nể Phục Việt Nam
Trong tiến trình phát triển của lịch sử, hầu như dân tộc nào cũng có những văn kiện có tính chất tuyên ngôn về độc lập, chủ quyền được công bố rộng rãi trong một hoàn cảnh nhất định. Tầm vóc, sức hấp dẫn và lôi cuốn của một bản Tuyên ngôn phụ thuộc vào hai điều kiện chính: truyền thống văn hóa, văn hiến kết tinh trong mỗi chiến công, kỳ tích; và tài năng của người khởi thảo, tạo lập. Lịch sử dân tộc Việt Nam với truyền thống hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước đã từng được chứng kiến sự ra đời của nhiều bản Tuyên ngôn độc lập.

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here