Inbound Marketing là gì? | HubSpot | GrowSteak

0
7Inbound Marketing là một phương pháp tiếp thị tập trung vào việc thu hút, giáo dục và trao quyền cho người tiêu dùng thông qua nội dung có liên quan mà thực sự giúp và hướng dẫn họ cho đến khi họ sẵn sàng mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Con đường mua hàng ( Buyer’s Journey) này là cuộc hành trình của người mua, một quá trình thăm dò hoặc nghiên cứu đang hoạt động mà người mua phải trải qua, trước và dẫn đến việc mua thực tế. Nó gồm 3 giai đoạn: Nhận thức, cân nhắc và quyết định. ( Awareness, Consideration and Decision. )

HubSpot là công ty đi đầu về Inbound Marketing họ đã áp dụng vào chính doanh nghiệp của họ và đã thành công to lớn cho doanh nghiệp.

– Video đã được Team GrowSteak dịch phụ đề từ video gốc:

– Xem thêm tại:

– Liên kết tới FB của GrowSteak:

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here