Làm web kiếm tiền với Affiliate tài chính || Video 6 – Hướng dẫn tối ưu Onpage SEO cho bài viết

1
24Đăng ký ACCESSTRADE:
14 tiêu chuẩn tối ưu Onpage SEO
Focus Keyword does not appear in the SEO title: từ khóa bạn SEO cần nên xuất hiện trong title bài viết.
Focus Keyword not found in your SEO Meta Description: từ khóa SEO cần phải có trong phần mô tả bài viết.
Focus Keyword not found in the URL: cần phải đặt từ khóa cần SEO vào đường dẫn của bài viết.
Use Focus Keyword at the beginning of your content: để từ khóa cần SEO ở đoạn đầu tiên của bài viết.
Use Focus Keyword in the content: nội dung bài viết phải chứa từ khóa cần SEO.
Consider using at least 600 words: nội dung yêu cầu tối thiểu nên có là 600 chữ trở lên.
URL unavailable. Add a short URL: thêm một url cho bài viết, ngắn gọn và chứa từ khóa cần SEO.
Use Focus Keyword in subheading(s) like H2, H3, H4,…: các thẻ H2, H3, H4 nên chưa từ khóa SEO.
Add an image with your Focus Keyword as alt text: thêm hình ảnh chứa thẻ alt là từ khóa cần SEO.
Link out to external resources: outlink đến bài viết bên ngoài.
Add DoFollow links pointing to external resources: để thuộc tính dofollow khi trỏ link ra bài viết bên ngoài.
Keyword Density is 0, the Focus Keyword and combination appears 0 times: từ khóa cần SEO nên có tần suất lặp lại và xuất hiện vừa phải trong bài viết.
Add internal links in your content: thêm liên kết nội bộ cho bài viết.
Use the Focus Keyword near the beginning of SEO title: đặt từ khóa cần SEO ở đầu tiêu đề.
You are using a number in your SEO title: sử dụng số trong tiêu đề bài viết.

———
ACCESSTRADE – Mạng lưới Affliate hàng đầu đến từ Nhật Bản
Tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay
– Web ACCESSTRADE Academy:
– Đăng ký kiếm tiền online:
– Website:
– ACCESSTRADE IQ:
– Fanpage:
– Group:
Youtube:
Telegram:

Nguồn: https://daihocthanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocthanglong.com/truyen-thong/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here