Liên Hệ

daihocthanglong.com – Đại Học Thăng Long

Địa chỉ: Đường Xuân Diệu, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Email: tavinhthuy38140@gmail.com