[PASCAL Bá Đạo] Tập 10: Chương trình bấm giờ (thầy chưa giải được)

5
23[PASCAL Bá Đạo] Tập 10: Chương trình bấm giờ (thầy chưa giải được)
#LTĐH #ltdh #lop11 #daoham #lythuyet #pascal
Tập này thầy giải 1 bài tập:
Bài 1. Thầy sẽ tìm cách để viết một chương trình mà khi người dùng ấn số 1 sẽ bắt đầu đếm thời gian, bấm số 2 sẽ tách thời gian, bấm số 3 sẽ dừng.
Nhưng có vài chỗ lỗi, và video vẫn còn nhiều giá trị với vài thứ có thể học, nên thầy vẫn upload lên.
////
Playlist [PASCAL Bá Đạo] Giải và suy luận các bài tập TURBO PASCAL:

Đây là một chuyên đề về các bài tập tin học THPT với ngôn ngữ lập trình pascal, thầy cố gắng suy nghĩ là mở rộng các bài tập mà chúng ta tiếp xúc thành những dạng bài nâng cao và tìm giải pháp cho chúng. Hi vọng chuyên đề này sẽ giúp ích các em nhiều trong việc học và luyện tập PASCAL để chuẩn bị cho kỳ thi tốt hơn.
Quan trọng trong lập trình là phải làm, phải viết chứ không phải chỉ xem thôi. Hiểu là tốt nhưng làm được mới thật sự đáng nể trọng.
////
Tài liệu và code:

////
Em hãy truy cập để nhận và tải về những video thế này cũng như cập nhật những thông tin mới về các bài học của thầy một cách nhanh nhất.

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

5 COMMENTS

 1. thầy ơi cho em hỏi. phần mềm thầy đang dùng là phần mềm j z ạ. em dùng đc k? có hỗ trợ win 7 k thầy

 2. Program BamGio;
  Uses crt;
  var t:longint;
  stop:boolean;
  ch:char;
  function Chuyen_doi_thoi_gian (x:longint) : string;
  var Gio,Phut,Giay,t:longint;
  Giostr,Phutstr,Giaystr:string;

  Begin
  t:=x;
  Gio:= x div 3600; x:= x mod 3600;
  Phut:= x div 60; Giay:= x mod 60;
  str(gio,giostr);
  str(Phut,Phutstr);
  str(giay,giaystr);
  If t<60 then Chuyen_doi_thoi_gian :=(Giaystr+' Giay')
  Else
  Begin
  if t<3600 then Chuyen_doi_thoi_gian :=(Phutstr+' Phut '+Giaystr+' Giay')
  else Chuyen_doi_thoi_gian := (Giostr+' Gio '+Phutstr+' Phut '+Giaystr+' Giay')
  End
  End;
  Procedure Chay;

  Begin
  While not(stop) do
  Begin
  t:=t+1;
  Writeln('Thoi gian da chay: ',Chuyen_doi_thoi_gian(t));
  Delay(1000);
  GotoXY(1,3);
  Insline;Delline;
  stop:=Keypressed;
  End;
  End;
  Begin

  Writeln('Press "Space" to start') ;
  Repeat
  ch:=readkey;
  Until ch=#32 ;
  Writeln('Khi thoi gian dang chay bam phim bat ki de dung lai') ;
  t:=0 ;
  Chay;
  gotoXY(1,4);
  Readln
  End.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here