Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

0
14Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận là tài sản thuế thu nhập hoãn lại đối với các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, giá trị được khấu trừ của khoản lỗ tính thuế và ưu đãi về thuế chưa sử dụng từ các năm trước chuyển sang năm hiện tãi trong trường hợp doanh nghiệp dự tính chắc chắn có được lợi nhuận tính thuế thu nhập trong tuơng lai để sử dụng các khoản chênh lệch tạm thời đuợc khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.

Nguồn: https://daihocthanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocthanglong.com/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here