Tài liệu tập huấn chính sách thuế mới 2014

0
30Chia sẻ Tài liệu tập huấn cập nhật chính sách thuế mới năm 2014.

Để doanh nghiệp thực hiện kịp thời việc tạm khấu trừ, thực hiện mức giảm trừ gia cảnh mới, kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Áp dụng các mức thuế suất thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Thuế TNDN, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh do chưa nắm bắt được chính sách mới thay đổi.

Nội dung hội nghị tập huấn:
– Các lưu ý khi quyết toán năm 2013 về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; thuế nhà thầu…
– Các lưu ý khi kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN… trong năm 2014.
– Giải đáp các vướng mắc và tình huống của doanh nghiệp khi kê khai, quyết toán thuế và tư vấn cho học viên để thực hiện đúng chính sách thuế.
– Cập nhật chính sách thuế mới áp dụng năm 2013 và năm 2014:
+ Hướng dẫn Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế, hồ sơ khai thuế (thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính).
+ Hướng dẫn Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, cưỡng chế thuế (thay thế Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính).
+ Hướng dẫn Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT và TNDN.
+ Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP và Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.
Ngoài ra, lớp học cũng cập nhật nội dung thay đổi cơ bản từ 1/7/2013 về thuế GTGT, chi phí tính thuế TNDN, chế độ hóa đơn chứng từ tại các Thông tư :
+ Thông tư 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012;
+ Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 về hóa đơn chứng từ (thay thế thông tư 153/2010/TT-BTC);
+ Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Chia sẻ file tải về Tài liệu tập huấn cập nhật chính sách thuế mới năm 2014.

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here