Tăng lương tối thiểu: Cứ chờ đã! | VTC1

0
13VTC1 | Tổng liên đoàn lao động Việt Nam vẫn chưa thống nhất để đi đến những kết luận và quyết định cuối cùng về việc tăng mức lương tối thiểu bắt đầu từ năm 2018.

Xem đầy đủ Việt Nam Online 28/07 tại:

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here