Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

2
30VTC1 | Cuối giờ chiều 11-7, sau phiên đàm phán vòng 2, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu là 5,5%

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

2 COMMENTS

  1. luòng không täng hoäç täng châm së nguy hai cho phát triên kinh tê' , nhi`n xem các nuò'c Tây phuòng nhû Mÿ , U'c , Anh ..do luòng bi ki`m håm mà kinh tê' di vào suy thoái . Trung quô'c là tiê'p theo kinh tê' së suy thoái nhanh , hôm nay tin tû'c là 2 nhà bank Trung quô'c sâp tiêm phåi nhò` chi'nh quyê`n trò giúp là Baoshang Bank và cái thû' 2 chû rö tên .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here