Tin mới từ Tổng cục Thuế, người nộp thuế thu nhập cá nhân cần chú ý

0
4Trước tình hình dị.ch bện.h Covid 19 diễn biến phức tạp, ngày 27 . 3, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi các Cục thuế tỉnh, thành phố để hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019.Theo đó, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 có phát sinh số thuế còn phải nộp, để đảm bảo đúng thời hạn theo qu.y địn.h hiện hành, cá nhân chủ động lập, gửi file qua c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế được hỗ trợ 24 . 7 .Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xá.c định là ngày c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện t.ử để xử lý theo qu.y địn.h hiện hành.Điều này có nghĩa, nếu người nộp thuế đã nộp hồ sơ thuế điện t.ử rồi, thì có thể nộp bản giấy sau hạn chót 30 . 3.Ngoài ra, qu.y địn.h hiện hành nêu rõ Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo qu.y địn.h thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.Như vậy, đối với các hồ sơ khai thuế của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 có phát sinh số thuế được hoàn thì các cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 sau ngày 30 . 3 . 2020.Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố có văn bản gửi các cơ quan ban, ngành, các doanh ngh.iệp trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, nhắn tin đến các tổ chức, doanh ngh.iệp, cá nhân đẩy mạnh việc nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện t.ử qua c.ổng thông tin thuế điện t.ử của Tổng cục Thuế cũng như chí.nh sác.h thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

Nguồn: https://daihocthanglong.com

Xem thêm bài viết khác: https://daihocthanglong.com/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here