Trung tâm thực hành tài chính và Ngân hàng giả lập Core Banking

0
42

Đại học Thăng Long là một trong số ít các trường ở Việt Nam xây dựng và đưa vào sử dụng trung tâm tài chính: thực hành Ngân hàng – Chứng khoán theo tiêu chuẩn quốc tế. Trung tâm tài chính sử dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu bản quyền, cập nhật liên tục bởi công ty VietVictory, giúp cho sinh viên Khoa Kinh tế – Quản lý thực hành phân tích dữ liệu, nghiên cứu chuyên sâu. Chúng tôi cung cấp các phần mềm quản trị danh mục đầu tư ảo, phần mềm chứng khoán ảo, phần mềm giả lập doanh nghiệp, phần mềm Core Banking,… để phục vụ học và thực hành cho các môn học như:  Ngân hàng thương mại, Thanh toán quốc tế, Thị trường chứng khoán, Kế toán, Quản trị danh mục đầu tư, Hệ thống thông tin doanh nghiệp, E-marketing… ở các ngành học Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing. Nơi đây còn là cầu nối với các doanh nghiệp, cho phép các chuyên gia đến nghiên cứu và làm việc.

Nguồn: https://thanglong.edu.vn/gioi-thieu/co-so-vat-chat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here