Ý KIẾN CÁC BÊN VỀ MỨC TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018

0
24Hội đồng tiền lương quốc gia đã quyết định bỏ phiếu để chốt mức tăng lương cuối cùng. Sau bỏ phiếu, mức tăng được các bên thống nhất là 6.5 %. Mức tăng này sẽ được trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.. Có thể nói mức tăng lương tối thiểu năm nay đã đúng như dự báo của các chuyên gia

Nguồn:https://daihocthanglong.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here